PR - Avelane Clinic

playboy-slovakia

STORY:

MUDr. Daniel MLÁDEK, PhD., MPH

AVELANE CLINIC je na slovenskom trhu takmer šesť rokov. Nájdete tu nielen plastickú chirurgiu, laserovú medicínu, ale aj korektívnu dermatológiu, ortopédiu a všeobecnú a cievnu chirurgiu. Klinika sídliaca v Nitre patrí medzi najmodernejšie zariadenia tohto typu v Európe a to nielen vďaka špičkovým technológiám, širokej palete výkonov, ale najmä ľuďom, ktorí tu pracujú. Rozhovor na tomto čarovnom mieste, kde sa vaše sny stanú skutočnosťou, nám poskytol zakladateľ a primár kliniky, plastický chirurg MUDr. Daniel Mládek, PhD., MPH.


Ako AVELANE CLINIC vznikla ?

Pracoval som na rôznych klinikách doma a v zahraničí a mojim snom bolo vytvorenie špičkového pracoviska v Nitre. Keďže som nenašiel vyhovujúce priestory, rozhodol som sa vybudovať novú kliniku takpovediac na zelenej lúke. Podarilo sa to a tento rok oslávila naša klinika piate výročie fungovania. No na trhu sme oveľa dlhšie, lebo v minulosti sme pracovali v prenajatých priestoroch. Naše začiatky siahajú až do roku 2007. Po dokončení výstavby sme sa presťahovali do nových priestorov. Naša klinika spĺňa nielen všetky normy a zákonom dané podmienky na materiálno- -technické a personálne vybavenie, ale urobili sme všetko pre spokojnosť a bezpečie našich pacientov. Izby na klinike sú v štandarde trojhviezdičkového hotela. Pre nás je dôležitý nielen komfort pacientov, ale aj príjemné pracovné prostredie pre lekárov, aby mohli podávať čo najlepšie výkony.

Čím je vaša klinika jedinečná ?

Kliniku sme vybudovali s cieľom, aby bola technicky na špičkovej úrovni. Hygiena operačných sál spĺňa kritériá kvality pre najvyšší stupeň čistoty. Nie je to pritom len otázka udržiavania čistoty a sterilného prostredia operačných sál a chirurgického inštrumentária a materiálu, ale aj otázka prúdenia a filtrácie vzduchu, aby sa zabránilo infikovaniu operačných rán. Len tak môžeme zabezpečiť sterilný uzáver operačnej rany a predísť vzniku zápalu v rane, a tým aj rýchlu pooperačnú rekonvalescenciu pacientov.

Aký špecialisti u vás pracujú ?

Na našej klinike pracujú traja plastickí chirurgovia, traja anestéziológovia, štyria ortopédi, tri kožné lekárky, jeden všeobecný chirurg a jeden cievny chirurg. Celý lekársky tím sa tu pravidelne strieda vo svojich ambulanciách a na operačnej sále. Nesmieme zabudnúť ani na zdravotné sestry, recepčné a ďalší zdravotnícky a pomocný personál, vďaka ktorým si pacienti našu kliniku obľúbili.

Aký balíček služieb klient dostane, keď sa rozhodne pre služby kliniky ?

Naším cieľom je poskytnúť pacientovi všetko, čo potrebuje na jednom mieste. Celá starostlivosť je na mieru ušitá len pre neho. Väčšina zariadení ponúka len jedno špecializované pracovisko, ale u nás nájdete všetko pod jednou strechou. Napríklad, pri vyšetrení znamienka v kožnej ambulancii postupuje ďalej do chirurgickej alebo laserovej ambulancie. Znamienko posielame na histológiu, a tak pacient má istotu, že sme nič nezanedbali.

Staráte sa o svojich pacientov aj po operácii ?

Samozrejme, naši pacienti vedia, že operáciou sa naša starostlivosť nekončí. Po hospitalizácii majú 24-hodinový kontakt na lekára sedem dní v týždni, ktorý vie pomôcť v prípade akýchkoľvek problémov. Pacientky po operácii prsníkov k nám chodia na pravidelné kontroly. Prvýkrát po siedmych až štrnástich dňoch. Nasleduje ďalšia kontrola, keď vyberáme stehy a po mesiaci sa vidíme opäť. Kontroly sa opakujú o tri mesiace, o rok a takto pravidelne sa vidíme každý rok. Pacientky posielame na sono a mamografiu a ich prsníky ustavične kontrolujeme, aby sme mali istotu, že je všetko v poriadku.

Augmentácia prsníkov je v dnešnej dobe už pomerne častý zákrok. Stretli ste sa vo svojej praxi s nejakým extrémom, čo sa požiadaviek klientok týka ?

Naše klientky chcú mať čo najprirodzenejšie vyzerajúce prsia. Najčastejšie k nám chodia po pôrode, keď sa vplyvom tehotenstva a dojčenia tvar prsníkov mení. Veľmi dôležitá je konzultácia, kde sa zjednotia očakávania pacientky a možnosti lekára. Pred každou operáciou musíme pacientku precízne pomerať, prekonzultovať, aké máme možnosti v oblasti veľkosti implantátov, dôležitý je správny výber tvaru a projekcie implantátu. Naším cieľom je, aby výsledok operácie bol čo najprirodzenejší a aby od nás pacientka odchádzala spokojná.

Akými spôsobmi sa zavádzajú implantáty do prsníkov ?

Používajú sa tri spôsoby zavádzania implantátov do prsníkov. Zo spodnej časti prsníka v ryhe pod prsníkom, rezom v podpazuší alebo cez dvorec. Na našej klinike využívame všetky tri techniky.

Ktorý spôsob je podľa vás najideálnejší ?

Je to veľmi individuálne. Vždy treba brať ohľad na anatómiu tela pacientky a vybrať spôsob, pri ktorom bude jazva čo najmenej viditeľná. Treba myslieť aj do budúcnosti a predpokladať, ako sa prsia môžu časom meniť. Napríklad, ak nemá pacientka skoro žiadnu žľazu, implantáty je vhodné vkladať pod sval a cez pažu, ak to anatómia hrudníka dovolí, aby jazva nebola viditeľná. Ak je prítomný mierny previs prsníkov, tak jazvu orientujem radšej v ryhe pod prsníkom, aby bola málo viditeľná. Je to naozaj veľmi individuálne a vždy treba nájsť čo najlepšiu a najprirodzenejšiu cestu.

Je potrebné implantáty po nejakom čase vymeniť ?

Dnes už všetci výrobcovia na svoje implantáty poskytujú doživotnú záruku. Treba však mať na pamäti, že je to predsa len spotrebný materiál. Preto sú dôležité pravidelné kontroly a my odporúčame, aby klientky po približne pätnástich rokoch implantáty vymenili.

Máte svoju obľúbenú značku implantátov, s ktorými pracujete ?

Na našej klinike pracujeme len so špičkovými a rokmi používanými značkami na trhu prsných implantátov. Pracujem s viacerými implantátmi, najviac skúseností mám s implantátmi značky MENTOR, ktoré používam už vyše pätnásť rokov. Sú bezpečné a zaťažené naozaj malým percentom komplikácií.

Ako podľa vás vyzerajú dokonalé prsia?

Ženské prsia sú krásne aj bez toho, aby do nich zasahoval plastický chirurg. Je to hlavne o vnímaní človeka a seba samého. Ak sa žena rozhodne pre zákrok u plastického chirurga, mala by sa obrátiť na profesionálov so skúsenosťami a dobrými referenciami, s dobrým technickým vybavením a poskytovaným servisom. Veľmi dôležité je, aby lekár nebral svoju prácu ako biznis. Ak mu príde pacientka, ktorá v krátkom čase plánuje otehotnieť, je vhodné ju od augmentácie odhovoriť, pretože treba rátať s fyzickými zmenami súvisiacimi s pôrodom a dojčením. Máme však veľa pacientiek, ktoré boli tehotné a svoje dieťa po pôrode dojčili aj s implantátmi a nijak to ich materstvo a dojčenie neovplyvnilo. Každý organizmus je jedinečný a tak k nemu aj treba pristupovať. Je potrebné absolvovať komplexné predoperačné vyšetrenia a nezanedbať ani pooperačnú starostlivosť. Každá žena je krásna a my sme radi, že jej môžeme k tomuto pocitu dopomôcť.

www.avelane.com

Úplné pravidlá súťaže "Vyhrajte nové prsia!"

Účelom tohto dokumentu je úprava pravidiel súťaže "Vyhrajte nové prsia!" (ďalej len "súťaž"). Tieto pravidlá sú jediným dokumentom, ktorý v úplnosti a záväzne upravuje pravidlá tejto súťaže.

1. Organizátor súťaže: Playboy – Slovakia, so sídlom EUROVEA GALLERY, Pribinova 10, Bratislava, 811 09, Slovenská republika
2. Partnerom súťaže je spoločnosť Avelane, s.r.o., so sídlom Kláštorská 39, Nitra 949 01, IČO: 44 775 288, zapísaná v OR OS Nitra, oddiel: Sro, vl.č. 24550/N a spoločnosť PULImedical, spol. s r.o., so sídlom Nádražná 34, Ivanka pri Dunaji, 900 28, Slovenská republika, IČO: 31 344 399, DIČ: 20 203 150 44 (ďalej a vyššie len ako "poskytovatelia alebo " organizátori")
2. Doba a miesto konania súťaže: Súťaž prebieha v dobe od 1.12. 2016 do 28.2. 2017 (ďalej len "doba konania súťaže") na území Slovenskej republiky. 3. Účasť v súťaži:
3.1 Súťaže sa môže zúčastniť len fyzická osoba staršia ako 18 rokov s plnou spôsobilosťou na právne úkony a trvalým pobytom na území Slovenskej republiky (ďalej len "súťažiaci" alebo "účastník súťaže").
3.2 Súťažiaci sa do súťaže zapojí tak, že počas doby konania súťaže a v printovej verzii časopisu Playboy a odošle ho na e-mail redakcie alebo na adresu redakcie. Do registračného formulára je potrebné vyplniť krstné meno a priezvisko prihlasovateľa , meno obdarovanej, e-mail, telefónne číslo a heslo: Najvyššiu kvalitu poskytuje Mentor a Avelane. Registračný formulár je potrebné vyplniť riadne, správne, úplne a pravdivo. Pred vyplnením a odoslaním registračného formulára do súťaže je súťažiaci povinný riadne sa oboznámiť s úplnými pravidlami súťaže a registráciu do súťaže je oprávnený dokončiť (t.j. registračný formulár vyplniť a odoslať do súťaže) len v prípade, ak v plnom rozsahu spĺňa úplné pravidlá súťaže (napr. plná spôsobilosť na právne úkony atď.), s týmito v plnom rozsahu súhlasí a zaväzuje sa ich dodržiavať. Do súťaže budú zaradení iba tí súťažiaci, ktorých registračný formulár bol do súťaže odoslaný a doručený počas doby konania súťaže a ktorí sú zároveň predplatitelia časopisu Playboy na rok 2017.
3.3 V súťaži "Vyhrajte nové prsia!" výherkyňa dostane možnosť podstúpiť úpravu poprsia v celkovej hodnote do 3500 eur. Presný obsah výhry bude špecifikovaný podľa zdravotného stavu a estetických potrieb výherkyne súťaže. Súčasťou výhry a v cene je aj zahrnutá vstupná konzultácia, anestéza, hospitalizácia, pooperačná starostlivosť, implantáty spoločnosti MENTOR. Všetky estetické zákroky, ktoré nie sú súčasťou výhry si výherkyňa hradí sama. V prípade ak si zdravotný stav výherkyne nebude vyžadovať takú rozsiahlu úpravu, zrealizujú sa len nevyhnutné úkony na základe dohody s výherkyňou.
3.4 Do súťaže sa možno zapojiť jedenkrát. Viacnásobná registrácia jedného súťažiaceho do súťaže tou istou osobou môže byť považovaná za porušenie týchto pravidiel s príslušnými následkami. Organizátori majú právo konečného posúdenia splnenia podmienok účasti v súťaži jednotlivými súťažiacimi. Organizátori rovnako s konečnou platnosťou rozhodujú o všetkých otázkach týkajúcich sa súťaže a jej realizácie.
3.5 Zo súťaže sú vylúčení všetci zamestnanci organizátorov a partnerov, ako aj osoby im blízke. V prípade, ak sa výhercom súťaže stane takáto osoba a organizátori sa o tejto skutočnosti pri vynaložení primeranej starostlivosti dozvedia, výhra v súťaži jej nebude odovzdaná. Za blízke osoby sa považujú osoby uvedené v § 116 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení.
3.6 Osoby nespĺňajúce podmienky pre účasť v súťaži a/alebo konajúce v rozpore s pravidlami súťaže nebudú do súťaže zaradené. Ak sa ukáže, že sa takáto osoba aj napriek uvedenému stala účastníkom súťaže a/alebo výhercom súťaže (napr. v dôsledku poskytnutia nepravdivých informácií), môže byť zo súťaže vylúčená (resp. vyradená) a nemá nárok na výhru, ktorá bez náhrady prepadá v prospech organizátora. Organizátora partner súťaže si ďalej vyhradzuje právo vylúčiť účastníka súťaže zo súťaže, a to najmä v prípade, ak bude mať podozrenie, že účastník súťaže dosiahol účasť v súťaži alebo výsledok v súťaži podvodným konaním, konaním v rozpore s pravidlami súťaže alebo konaním v rozpore s dobrými mravmi (bez ohľadu na skutočnosť či sa bude jednať o konanie účastníka alebo inej osoby). Toto rozhodnutie organizátora je konečné, bez možnosti odvolania. Organizátor si vyhradzuje právo s konečnou platnosťou rozhodovať o všetkých záležitostiach týkajúcich sa tejto súťaže.
4. Princíp súťaže, výhercovia súťaže, výhry v súťaži:
4.1 Odoslaním a doručením registračného formulára do súťaže v súlade s týmito pravidlami je registračný formulár (a teda súťažiaci, ktorý ho odoslal) zaradený do žrebovania o výhru v súťaži. Výhercov súťaže určí žrebovanie za účasti všetkých troch organizátorov a partnerov súťaže.
4.2 Žrebovanie výhercov zabezpečia organizátori bez zbytočného odkladu po skončení doby konania súťaže, najneskôr však do dvoch týždňov, a to tak, že: 1) spomedzi všetkých registračných formulárov vyžrebuje pod dohľadom minimálne dvoch osôb ako zástupcov organizátora súťaže jedného výhercu a dvoch náhradníkov. Náhradník je žrebovaný a výhra na neho prechádza v prípade, ak by sa prvého vyžrebovaného nepodarilo skontaktovať, zistilo by sa, že nesplnil všetky pravidlá súťaže, alebo ak by sa následne zistilo, že z akýchkoľvek zdravotných, alebo iných dôvodov nie je možné, aby absolvoval výherca operáciu v stanovenom rozsahu alebo termíne. Výherca sa žrebuje len z registračných formulárov, ktoré boli riadne vyplnené, odoslané a doručené do súťaže počas doby konania súťaže. Výhra v súťaži je neprenosná.
4.3 Informácia o hodnote výhry pre potreby zdanenia výhry bude výhercovi poskytnutá po absolvovaní úvodnej konzultácie a následnej špecifikácii a upresnenia plánovaných vykonaných zákrokov.
4.4 Výherca bude o výhre v súťaži upovedomený bez zbytočného odkladu po jeho vyžrebovaní, a to telefonicky na telefónnom čísle, ktoré vyplnil do registračného formulára, na základe ktorého sa zapojil do súťaže. Súčasťou upovedomenia výhercu o výhre v súťaži bude aj doplnenie údajov nevyhnutných na odovzdanie výhry a dojednanie podmienok jej odovzdania a čerpania. V prípade, ak sa výhercu do 7 kalendárnych dní odo dňa jeho vyžrebovania nepodarí napriek opakovanej snahe skontaktovať (najmenej 3 pokusy o skontaktovanie na vyplnenom telefónnom čísle) a/alebo výherca neposkytne organizátorovi údaje nevyhnutné na odovzdanie výhry a dojednanie podmienok jej odovzdania a čerpania, alebo ak sa výherca nedostaví na dohodnutú konzultáciu, ktorú je povinný absolvovať pred definitívnym rozhodnutím o odovzdaní výhry, nárok výhercu na výhru v súťaži v plnom rozsahu a bez akejkoľvek náhrady zaniká. Cestovné a iné mimoriadne náklady, ako napríklad predoperačné vyšetrenia, ktoré výhercovi vzniknú v súvislosti s uplatnením výhry znáša výherca sám. O použití výhry, ktorá nebola odovzdaná výhercovi súťaže rozhodujú spoločne organizátori. Výherca ani náhradníci nemajú nárok na kompenzáciu hlavnej výhry v žiadnej forme.
4.5 Meno a údaje o výhercovi môže byť po jeho vyžrebovaní uverejnené aj na stránkach súťaže prípadne iných internetových stránkach organizátora a partnerov, s čím súťažiaci zaslaním registračného formulára do súťaže potvrdzuje súhlas. Spoločne tak vyjadruje súhlas aj s publikovaním článku po zásahu. Súčasťou zverejnených informácií sú fotografie pred a po zákroku, rozhovor so súťažiacou a zástupcami organizátorov. Z realizovaného zákroku bude teda tiež vyrobená fotodokumentácia a redakčný materiál s čím výherca prebratím výhry súhlasí.
4.6 Odovzdanie výhry bude podmienené preukázaním splnenia podmienok podľa týchto pravidiel (okrem iného najmä podmienok podľa bodu 3.1 týchto pravidiel), predložením preukazu totožnosti (napr. občiansky preukaz) za účelom overenia údajov o totožnosti výhercu a jeho veku ako aj podpisom preberacieho protokolu a/alebo iného dokumentu, upravujúceho odovzdanie, prevzatie a čerpanie výhry, pripraveného a poskytnutého zo strany organizátorov. Absolvovanie zákroku na klinike plastickej chirurgie Avelane clinic je podmienené dobrým zdravotným stavom a splnením všetkých náležitostí, ktoré sú potrebné pri príprave na operáciu.
4.7 Odoslaním registračného formulára do súťaže súťažiaci súhlasí a zaväzuje sa, že v prípade, ak sa stane výhercom súťaže a výhru v súťaži prevezme, najneskôr do 1 mesiaca absolvuje konzultáciu a v závislosti od dohody, zdravotného stavu a kapacít kliniky do 1 mesiaca absolvuje zákrok, ktorý je súčasťou výhry v súťaži "Vyhrajte nové prsia!".
5. Odoslaním registračného formulára do súťaže udeľuje súťažiaci organizátorovom ako prevádzkovateľovom súhlas na spracúvanie všetkých ním v rámci súťaže poskytnutých osobných údajov v rozsahu meno a priezvisko, bydlisko, vek, telefónne číslo a e-mailová adresa v zmysle z.č. 122/2013 Z.z. ( ďalej "ZOOU") Organizátori sú oprávnení osobné údaje spracúvať na účely účasti v súťaži, realizácie súťaže, jej propagácie a vyhodnotenia, ako aj na účely prezentácie a propagácie organizátorov, ich produktov a služieb, na organizovanie ďalších súťaží, na reklamné, marketingové a iné komunikačné účely, ako aj na zasielanie uvedeného sa týkajúcich informácií, sprav, noviniek a ponúk (a to aj prostredníctvom elektronických komunikácií v zmysle zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách v platnom znení). Súťažiaci má vo vzťahu k spracúvaným osobným údajom všetky práva ustanovené ZOOU a súvisiacimi právnymi predpismi a prehlasuje, že bol oboznámený so skutočnosťami uvedenými v § 15 ZOOU vrátane poučenia o svojich právach. Osobné údaje je možné bezplatne zverejniť v hromadných informačných prostriedkoch (vrátane internetu) a/alebo propagačných materiáloch organizátora, s čím súťažiaci odoslaním registračného formulára do súťaže výslovne súhlasí. Osobné údaje môže organizátor spracúvať aj prostredníctvom iného subjektu. V rovnakom rozsahu a za rovnakých podmienok udeľuje súťažiaci organizátorom aj súhlas na využívanie všetkých ním poskytnutých údajov nemajúcich charakter osobného údaja. Vyššie uvedené súhlasy môže súťažiaci kedykoľvek odvolať písomne na adresu sídla spoluorganizátora Playboy Slovensko. Následkom odvolania súhlasu so spracúvaním osobných údajov je strata prípadného nároku na výhru v súťaži. Súťažiaci súčasne udeľuje súhlas s poskytnutím a sprístupnením údajov zmluvným partnerom organizátora s tým, že títo budú spracúvané osobné a iné údaje účastníka môcť spracúvať a využívať k rovnakým účelom ako organizátor samotný, avšak aj vo vzťahu ku komunikácii a propagácii partnerov samotných, ich produktov a služieb.
6. Odoslaním registračného formulára do súťaže udeľuje súťažiaci organizátorom a partnerom súťaže súhlas s tým, že organizátori sú oprávnení na účely realizácie súťaže, jej propagácie a vyhodnotenia, ako aj na účely propagácie organizátorov, ich produktov a služieb, na organizovanie ďalších súťaží a na ďalšie reklamné, marketingové a iné komunikačné účely bezplatne použiť meno a ďalšie zložky osobnostných práv súťažiaceho, najmä ich bezplatne uverejňovať a šíriť v hromadných informačných prostriedkoch (vrátane internetu) a propagačných materiáloch organizátorov, ako aj vyhotovovať záznamy podobizne súťažiaceho a iné obrazové, zvukové a zvukovo-obrazové záznamy súťažiaceho a ďalej ich bezplatne uverejňovať a šíriť v hromadných informačných prostriedkoch (vrátane internetu) a propagačných materiáloch organizátorov. Súhlas podľa tohto bodu pravidiel sa udeľuje na dobu konania súťaže a na dobu desiatich rokov po jej skončení.
7. Odoslaním registračného formulára do súťaže účastník súťaže výslovne potvrdzuje, že týmto (ani v tejto súvislosti) neboli porušené práva ani oprávnené záujmy akéhokoľvek iného subjektu. Účastník súťaže najmä výslovne potvrdzuje, že disponuje všetkými právami a súhlasmi, ktoré v zmysle týchto pravidiel udeľuje.
8. Účastník súťaže má plnú zodpovednosť voči tretím osobám v súvislosti so svojou účasťou v súťaži a udelením práv a súhlasov podľa týchto pravidiel vrátane nárokov tretích osôb uplatňovaných v spojení s ustanoveniami platných právnych predpisov upravujúcich a definujúcich autorské právo, ochranu osobných údajov, ochranu osobnosti ako aj ďalších právnych predpisov. Účastník súťaže odoslaním registračného formulára do súťaže potvrdzuje, že jeho účasťou v súťaži ako ani použitím poskytnutých údajov v rozsahu a spôsobom podľa týchto pravidiel nebudú dotknuté žiadne práva tretích osôb, napr. práva osobnostné, práva na ochranu osobných údajov atď.. Všetky potrebné súhlasy súvisiace so svojou účasťou v súťaži a udelením práv a súhlasov podľa týchto pravidiel si musí účastník súťaže získať na vlastné náklady a vlastnú zodpovednosť. V prípade, ak vyjde najavo, že účastník súťaže svojím konaním (resp. nekonaním) v rámci súťaže a/alebo v súvislosti s ňou porušil akékoľvek práva tretej osoby, najmä autorské práva, práva na ochranu osobných údajov a/alebo osobnostné práva, je za takéto porušenie plne zodpovedný, a ak organizátorom /alebo akejkoľvek tretej osobe v tejto súvislosti vznikne akákoľvek škoda a/alebo iná ujma, zaväzuje sa ju súťažiaci v plnom rozsahu nahradiť.
9. Odoslaním registračného formulára do súťaže vyjadruje súťažiaci svoj úplný a bezpodmienečný súhlas s týmito úplnými pravidlami súťaže a zaväzuje sa ich v plnom rozsahu dodržiavať.
10. Účasť v súťaži ani výhry v súťaži nie je možné vymáhať právnou cestou ani alternatívne plniť v peniazoch. Súťažiaci nemajú na základe tejto súťaže a/alebo v súvislosti s ňou nárok na akékoľvek iné plnenia zo strany organizátorov a partnerov než na plnenia výslovne uvedené v týchto pravidlách, pričom aj nárok na tieto plnenia vzniká len za splnenia všetkých pre to ustanovených podmienok v zmysle týchto pravidiel. Výherca nie je oprávnený požadovať od organizátorov a partnerov akékoľvek ďalšie plnenia nad rámec výhry výslovne uvedenej v týchto pravidlách.
11. Organizátori si vyhradzujú právo kedykoľvek pozmeniť alebo upraviť pravidlá súťaže, ako aj právo súťaž skrátiť, odložiť, prerušiť, zmeniť alebo úplne zrušiť, a to aj bez udania dôvodu a poskytnutia náhrady. V prípade, ak dôjde k zmenám v pravidlách súťaže, tieto zmeny budú uskutočnené písomne vo forme dodatku k týmto pravidlám súťaže a zverejnené na stránkach súťaže. Účinnosť zmien podľa predchádzajúcej vety nastáva okamihom ich zverejnenia podľa predchádzajúcej vety, ak nie je výslovne uvedený neskorší okamih nadobudnutia ich účinnosti.
12. Organizátori nezodpovedajú za akékoľvek technické problémy súvisiace so súťažou, najmä problémy pri prevádzke internetových stránok, vrátane problémov na strane poštových prepravcov, telefónnych operátorov alebo iných subjektov. Organizátori nezodpovedajú ani za oprávnenosť použitia telefónnych čísel použitých súťažiacimi v rámci súťaže.
13. Organizátori a partneri súťaže nezodpovedajú za akékoľvek škody spôsobené výhrami v súťaži alebo v súvislosti s nimi. Výhercom nevzniká právo výhry reklamovať. Organizátor si vyhradzuje právo výhry podľa týchto pravidiel nahradiť inými výhrami obdobného typu a zodpovedajúcej hodnoty, ako aj meniť podmienky odovzdávania výhier.
14. V prípade rozporu medzi pravidlami súťaže alebo ich časťami uvedenými na iných materiáloch a textom týchto úplných pravidiel súťaže, platí znenie týchto úplných pravidiel súťaže. 15. Výherca berie na vedomie, že výhry zo súťaže sú predmetom dane z príjmov fyzických osôb v zmysle Zákona o dani z príjmov č. 595/2003 Z.z. a výhercovia sú povinní pri zdanení výhry postupovať podľa tohto zákona. Výhry, ktoré dostanú výhercovia, predstavujú hodnotu výhry pred zdanením. V prípade akéhokoľvek sporu týkajúceho sa súťaže, bude rozhodnutie organizátorov súťaže konečné a záväzné. Každý účastník súťaže svojou účasťou na nej vyjadruje svoj bezvýhradný súhlas s týmito Pravidlami a zároveň prehlasuje, že bol s celým obsahom Pravidiel riadne oboznámený.

Úplné pravidlá súťaže sú po dobu konania súťaže k dispozícii na internetových stránkach avelane.com, playboy.sk a pulimedical.sk
Tieto pravidlá sú platné od 1.12.2016
V Bratislave, dňa 1.12.2016