Business talk PHDR. Juraj Miskov

playboy-slovakia

STORY:

V živote ste okúsili veľa zamestnaní. Obohatilo vás to?

Považujem za veľmi dôležité prejsť si rôznymi profesiami, množstvom zážitkov, pretože to je spôsob, ako dospieť. Napríklad mám vďaka tomu jasný názor na podnikanie na Slovensku. Boril som sa s rovnakými problémami ako všetci, čo sa tu snažili pre- sadiť v konkurencii. Podarilo sa mi uspieť, vybudovať vlastnú firmu, vďaka tomu byť potom azda prínosným ministrom hospo- dárstva a teraz ma to ako poslanca motivuje vytvárať čo najviac príležitostí pre rovnako ambicióznych ľudí, ako som bol ja. Všetci by mali mať príležitosť ukázať, čo v sebe majú. Rád podporujem mladých aj ľudí s víziami. Inak, životopisy úspešných ľudí sa do veľkej miery podobajú. Väčšina z nich si prešla tiež rôznymi pro- fesiami – od úmývačov riadu, kuchárov, stewardov a podobne a úspech sa u nich dostavil až neskôr.

Viac sa dočítate v čísle Playboya 10 / 2015

playboy