Business TALK - Andrej Hrnciar

playboy-slovakia

STORY:

V KAŽDOM VRCHOLOVOM POLITIKOVI SA SKRÝVA KUS VEĽKÉHO UMENIA
ANDREJ HRNČIAR (1973, Liesková) vyštudoval herectvo na VŠMU v Bratislave. V rokoch 1996 – 2003 pôsobil v martin- skom divadle ako herec, v rokoch 2003 – 2006 ako jeho ria- diteľ. V roku 2006 úspešne kandidoval ako nezávislý kandi- dát na post primátora mesta Martin, ktorý následne dvakrát obhájil. Ako primátor presadil ojedinelý projekt v rámci slo- venskej komunálnej politiky, Transparentné mesto. Je čest- ným občanom mesta Naperville v USA. Politicky sa angažuje najmä v boji proti korupcii a presadzovaní transparentnej politiky.
V súčasnosti je podpredsedom strany Sieť.

Viac sa dočítate v čísle Playboya 06 / 2015

playboy